Qərarlar

Sənədin AdıYüklə
Birgə istintaq qrupunun yaradılması haqqında qərar Birgə istintaq qrupunun yaradılması haqqında qərar
Cinayət işinin aidiyyəti olan istintaq orqanından digər istintaq orqanına verilməsi haqqında qərar Cinayət işinin aidiyyəti olan istintaq orqanından digər istintaq orqanına verilməsi haqqında qərar
Cinayət işinin ayrılması və icraata qəbul edilməsi haqqında qərar Cinayət işinin ayrılması və icraata qəbul edilməsi haqqında qərar
Cinayət işinin başlanması haqqında qərar Cinayət işinin başlanması haqqında qərar
Cinayət işinin başlanması və icraata qəbul edilməsi haqqında qərar Cinayət işinin başlanması və icraata qəbul edilməsi haqqında qərar
Cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi haqqında qərar Cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi haqqında qərar
Cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi haqqında qərar (razılıqla) Cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi haqqında qərar (razılıqla)
Cinayət işinin icraata qəbul edilməsi haqqında qərar Cinayət işinin icraata qəbul edilməsi haqqında qərar
Cinayət işlərinin bir icraatda birləşdirilməsi haqqında qərar Cinayət işlərinin bir icraatda birləşdirilməsi haqqında qərar
Cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi üçün tədbirlər görülməsi haqqında Cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi üçün tədbirlər görülməsi haqqında
Ekspertizanın təyin edilməsi haqqında qərar Ekspertizanın təyin edilməsi haqqında qərar
Etiraza baxılması haqqında qərar Etiraza baxılması haqqında qərar
Hüquqi şəxsin filialının yaradılması barədə qərar Hüquqi şəxsin filialının yaradılması barədə qərar
Hüquqi şəxsin qoşulması barədə qərar Hüquqi şəxsin qoşulması barədə qərar
İctimai Birliyinin təsisçilərinin ümumi yığıncağının qərarı İctimai Birliyinin təsisçilərinin ümumi yığıncağının qərarı
İstintaq hərəkətlərinin aparılmasının həvalə edilməsi haqqında qərar İstintaq hərəkətlərinin aparılmasının həvalə edilməsi haqqında qərar
İttiham elan etmək üçün şəxsin tutulması haqqında qərar İttiham elan etmək üçün şəxsin tutulması haqqında qərar
Kompleks məhkəmə ekspertizasının təyin edilməsi haqqında qərar Kompleks məhkəmə ekspertizasının təyin edilməsi haqqında qərar
Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı müraciətə baxılmasının nəticəsi haqqında qərar Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı müraciətə baxılmasının nəticəsi haqqında qərar
MMC-nin təsis edilməsi və direktorun təyin olunması haqqında qərar MMC-nin təsis edilməsi və direktorun təyin olunması haqqında qərar
Müdafiəçi təyin edilməsi haqqında qərar Müdafiəçi təyin edilməsi haqqında qərar
Müdafiəçinin cinayət işinin icraatında iştirak etməkdən kənarlaşdırılması haqqında qərar Müdafiəçinin cinayət işinin icraatında iştirak etməkdən kənarlaşdırılması haqqında qərar
Müdafiəçinin digər vəkillə əvəz edilməsi haqqında qərar Müdafiəçinin digər vəkillə əvəz edilməsi haqqında qərar
Müdafiəçinin hüquqi yardımının ödənilməsi haqqında qərar Müdafiəçinin hüquqi yardımının ödənilməsi haqqında qərar
Mülki cavabdeh qismində tanımaq haqqında qərar Mülki cavabdeh qismində tanımaq haqqında qərar
Mülki cavabdehin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar Mülki cavabdehin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar
Mülki cavabdehin nümayəndəsi qismində tanınınma haqqında qərar Mülki cavabdehin nümayəndəsi qismində tanınınma haqqında qərar
Mülki cavabdehin nümayəndəsi qismində tanınmasının rədd edilməsi haqqında qərar Mülki cavabdehin nümayəndəsi qismində tanınmasının rədd edilməsi haqqında qərar
Mülki iddiaçı qismində tanınma haqqında qərar Mülki iddiaçı qismində tanınma haqqında qərar
Mülki iddiaçının cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar Mülki iddiaçının cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar
Mülki iddiaçının nümayəndəsi qismində tanınma haqqında qərar Mülki iddiaçının nümayəndəsi qismində tanınma haqqında qərar
Mülki iddiaçının nümayəndəsi qismində tanınmasının rədd edilməsi haqqında qərar Mülki iddiaçının nümayəndəsi qismində tanınmasının rədd edilməsi haqqında qərar
Mütəxəssis təyin edilməsi haqqında qərar Mütəxəssis təyin edilməsi haqqında qərar
Nizamnamə kapitalının artırılması barədə qərar Nizamnamə kapitalının artırılması barədə qərar
Prosessual hərəkətdən (qərardan) verilmiş şikayətə baxılması haqqında qərar Prosessual hərəkətdən (qərardan) verilmiş şikayətə baxılması haqqında qərar
Qanuni nümayəndənin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar Qanuni nümayəndənin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar
Qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi haqqında qərar Qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi haqqında qərar
Qətimkan tədbirinə xitam verilməsi haqqında qərar Qətimkan tədbirinə xitam verilməsi haqqında qərar
Şahidin nümayəndəsi qismində tanıınma haqqında qərar Şahidin nümayəndəsi qismində tanıınma haqqında qərar
Şahidin qanuni nümayəndəsinin təyin edilməsi haqqında qərar Şahidin qanuni nümayəndəsinin təyin edilməsi haqqında qərar
Şübhəli şəxsin tutulması haqqında qərar Şübhəli şəxsin tutulması haqqında qərar
Sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi haqqında qərar Sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi haqqında qərar
Şəxsi müayinə aparılması haqqında qərar Şəxsi müayinə aparılması haqqında qərar
Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi haqqında qərar Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi haqqında qərar
Tutulmuş şəxsin azad edilməsi haqqında qərar Tutulmuş şəxsin azad edilməsi haqqında qərar
Təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin hüquqi varisinin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar Təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin hüquqi varisinin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar
Təqsirləndirilən, şübhəli şəxsin hüquqi varisi qismində tanınma haqqında qərar Təqsirləndirilən, şübhəli şəxsin hüquqi varisi qismində tanınma haqqında qərar
Tərcüməçi təyin edilməsi haqqında qərar Tərcüməçi təyin edilməsi haqqında qərar
Vəkilin cinayət prosesində müdafiəçi qismində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar Vəkilin cinayət prosesində müdafiəçi qismində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar
Vəkilin cinayət prosesinə müdafiəçi qismində buraxılmasından imtina edilməsi haqqında qərar Vəkilin cinayət prosesinə müdafiəçi qismində buraxılmasından imtina edilməsi haqqında qərar
Vəsatətə baxılması haqqında qərar Vəsatətə baxılması haqqında qərar
Zərər çəkmiş şəxs qismində tanınma haqqında qərar Zərər çəkmiş şəxs qismində tanınma haqqında qərar
Zərər çəkmiş şəxsin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar Zərər çəkmiş şəxsin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar
Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi qismində tanınma haqqında qərar Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi qismində tanınma haqqında qərar
Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisinin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisinin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar
Zərər çəkmiş şəxsin nümayəndəsi qismində tanınma haqqında qərar Zərər çəkmiş şəxsin nümayəndəsi qismində tanınma haqqında qərar
Zərər çəkmiş şəxsin, mülki iddiaçının, mülki cavabdehin qanuni nümayəndəsinin təyin edilməsi haqqında qərar Zərər çəkmiş şəxsin, mülki iddiaçının, mülki cavabdehin qanuni nümayəndəsinin təyin edilməsi haqqında qərar
Zərər çəkmiş şəxsin, mülki iddiaçının, mülki cavabdehin, şahidin nümayəndəsinin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar Zərər çəkmiş şəxsin, mülki iddiaçının, mülki cavabdehin, şahidin nümayəndəsinin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi
Əmlak üzərinə həbs qoyulması haqqında qərar Əmlak üzərinə həbs qoyulması haqqında qərar