Zərər çəkmiş şəxsin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar