Əqdlər, Etibarnamələr

Sənədin AdıYüklə
Azərbaycan Respublikası təhsil müəssisəsi ilə xarici ölkə vətəndaşı arasında onun ödənişli təhsil alması haqqında Müqavilə Azərbaycan Respublikası təhsil müəssisəsi ilə xarici ölkə vətəndaşı arasında onun ödənişli təhsil alması haqqında
Bağışlama müqaviləsi Bağışlama müqaviləsi
Beh müqaviləsi Beh müqaviləsi
Borc müqaviləsi Borc müqaviləsi
Faktorinq müqaviləsi Faktorinq müqaviləsi
Girov müqaviləsi Girov müqaviləsi
Girov müqaviləsi (bankla) Girov müqaviləsi
Hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında müqavilə Hüquqi yardımın göstərilməsi haqqında müqavilə
İcarə müqaviləsi İcarə müqaviləsi
Kredit müqaviləsi Kredit müqaviləsi
Kоllеktiv müqavilə Kоllеktiv müqavilə
Lizinq obyektinin alqı-satqı müqaviləsi Lizinq obyektinin alqı-satqı müqaviləsi
Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsi Mallar üzrə satınalma müqaviləsi
Müəssisədəki payın alqı-satqı müqaviləsi Müəssisədəki payın alqı-satqı müqaviləsi
Müəyyən hərəkətlərin edilməsi üçün etibarnamə Müəyyən hərəkətlərin edilməsi üçün Etibarnamə
Məhkəmədə təmsil etmək üçün etibarnamə Məhkəmədə təmsil etmək üçün etibarnamə
Niyyət sazişi Niyyət sazişi
Nümunəvi girov müqaviləsi Nümunəvi girov müqaviləsi
Podrat müqaviləsi Podrat müqaviləsi
Renta müqaviləsi Renta müqaviləsi
Saxlama müqaviləsiSaxlama müqaviləsi
Tam maddi məsuliyyət haqqında müqavilə Tam maddi məsuliyyət haqqında müqavilə
Tapşırıq müqaviləsi Tapşırıq müqaviləsi
Tikinti üçün podrat müqaviləsi Tikinti üçün podrat müqaviləsi
Əmək müqaviləsinin (kontraktın) forması Əmək müqaviləsinin (kontraktın) forması
Əmək müqaviləsinə əlavə Əmək müqaviləsinə əlavə