Protokollar

Sənədin AdıYüklə
Axtarış aparılması haqqında protokol Axtarış aparılması haqqında protokol
Baxış keçirilməsi haqqında protokol Baxış keçirilməsi haqqında protokol
Cinayət haqqında şifahi məlumatın qəbul edilməsi barədə protokol Cinayət haqqında şifahi məlumatın qəbul edilməsi barədə protokol
Ekspertizanın keçirilməsi haqqında qərarla tanış olmanın protokolu Ekspertizanın keçirilməsi haqqında qərarla tanış olmanın protokolu
Etiraz edilə bilən şəxslər barədə məlumatların cinayət prosesinin iştirakçısına bildirilməsi haqqında protokol Etiraz edilə bilən şəxslər barədə məlumatların cinayət prosesinin iştirakçısına bildirilməsi haqqında protokol
Götürmə aparılması haqqında protokol Götürmə aparılması haqqında protokol
İbtidai istintaqın qurtarması barədə məlumat verilməsi haqqında protokol İbtidai istintaqın qurtarması barədə məlumat verilməsi haqqında protokol
İctimai Birliyinin təsis olunması barədə protokol İctimai Birliyinin təsis olunması barədə protokol
İstintaq eksperimenti aparılması haqqında protokol İstintaq eksperimenti aparılması haqqında protokol
Komandanlığın müşahidəsi altına vermək haqqında protokol Komandanlığın müşahidəsi altına vermək haqqında protokol
Kotirovka sorğusu prosedurunun nəticələri haqqında protokol Kotirovka sorğusu prosedurunun nəticələri haqqında protokol
Meyitin qəbirdən çıxarılması (eksqumasiya) haqqında protokol Meyitin qəbirdən çıxarılması (eksqumasiya) haqqında protokol
Mülki cavabdehə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında protokol Mülki cavabdehə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında protokol
Mülki iddiaçıya hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında protokol Mülki iddiaçıya hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında protokol
Mütəxəssisə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında protokol Mütəxəssisə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında protokol
Nəzarət altına vermək haqqında protokol Nəzarət altına vermək haqqında protokol
Poçt, teleqraf və digər göndərişə baxış və onun götürülməsi haqqında protokol Poçt, teleqraf və digər göndərişə baxış və onun götürülməsi haqqında protokol
Şahidin dindirilməsi haqqında protokol Şahidin dindirilməsi haqqında protokol
Şahidin nümayəndəsinin hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında protokol Şahidin nümayəndəsinin hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında protokol
Şahidin qanuni nümayəndəsinin hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında protokol Şahidin qanuni nümayəndəsinin hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında protokol
Şahidin və ya zərər çəkmiş şəxsin ifadəsinin yerində yoxlanılması haqqında protokol Şahidin və ya zərər çəkmiş şəxsin ifadəsinin yerində yoxlanılması haqqında protokol
Şübhəli şəxsin dindirilməsi haqqında protokol Şübhəli şəxsin dindirilməsi haqqında protokol
Şübhəli şəxsin ekspert rəyi ilə tanış edilməsi haqqında protokol Şübhəli şəxsin ekspert rəyi ilə tanış edilməsi haqqında protokol
Şübhəli şəxsin ekspertiza təyin olunmasına dair qərarla tanış edilməsi haqqında protokol Şübhəli şəxsin ekspertiza təyin olunmasına dair qərarla tanış edilməsi haqqında protokol
Şübhəli şəxsin hüquqi varisinə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında protokol Şübhəli şəxsin hüquqi varisinə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında protokol
Şübhəli şəxsin tutulması haqqında protokol Şübhəli şəxsin tutulması haqqında protokol
Şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin ifadəsinin yerində yoxlanılması haqqında protokol Şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin ifadəsinin yerində yoxlanılması haqqında protokol
Sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi haqqında protokol Sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi haqqında protokol
Şəxsi axtarış aparılması haqqında protokol Şəxsi axtarış aparılması haqqında protokol
Şəxsi müayinə haqqında protokol Şəxsi müayinə haqqında protokol
Şəxsi zaminlik haqqında protokol Şəxsi zaminlik haqqında protokol
Şəxsin fotoşəkillər üzrə tanınmaya təqdim edilməsi haqqında protokol Şəxsin fotoşəkillər üzrə tanınmaya təqdim edilməsi haqqında protokol
Şəxsin tanınmaya təqdim edilməsi haqqında protokol Şəxsin tanınmaya təqdim edilməsi haqqında protokol
Səyyar vergi yoxlaması aktına baxılma barədə protokol Səyyar vergi yoxlaması aktına baxılma barədə protokol
Tədqiqat üçün nümunələrin götürülməsi haqqında protokol Tədqiqat üçün nümunələrin götürülməsi haqqında protokol
Təqsirləndirilən şəxsi və onun müdafiəçisini cinayət işinin materialları ilə tanış etmə haqqında protokol Təqsirləndirilən şəxsi və onun müdafiəçisini cinayət işinin materialları ilə tanış etmə haqqında protokol
Təqsirləndirilən şəxsin dindirilməsi haqqında protokol Təqsirləndirilən şəxsin dindirilməsi haqqında protokol
Təqsirləndirilən şəxsin ekspert rəyi ilə tanış edilməsi haqqında protokol Təqsirləndirilən şəxsin ekspert rəyi ilə tanış edilməsi haqqında protokol
Təqsirləndirilən şəxsin ekspertiza təyin olunmasına dair qərarla tanış edilməsi haqqında protokol Təqsirləndirilən şəxsin ekspertiza təyin olunmasına dair qərarla tanış edilməsi haqqında protokol
Təqsirləndirilən şəxsə ittihamın elan edilməsi, hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə barədə qərarın surətinin, hüquq və vəzifələrinə dair yazılı bildirişin verilməsi haqqında protokol Təqsirləndirilən şəxsə ittihamın elan edilməsi, hüquq və vəzifələrinə dair yazılı bildirişin verilməsi haqqında protokol
Tərcüməçiyə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında protokol Tərcüməçiyə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında protokol
Təşkilatın zaminliyinə vermək haqqında protokol Təşkilatın zaminliyinə vermək haqqında protokol
Uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinətlə bağlı protokol Uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinətlə bağlı protokol
Uşağın üç yaşı tamam olanadək ona qulluq etməyə görə müavinətə dair protokol Uşağın üç yaşı tamam olanadək ona qulluq etməyə görə müavinətə dair protokol
Üzləşdirmə haqqında protokol Üzləşdirmə haqqında protokol
Vəkilin şübhəli şəxsə təqdim edilməsi haqqında protokol Vəkilin şübhəli şəxsə təqdim edilməsi haqqında protokol
Vəkilin təqsirləndirilən şəxsə təqdim edilməsi haqqında protokol Vəkilin təqsirləndirilən şəxsə təqdim edilməsi haqqında protokol
Yetkinlik yaşına çatmamış şahidin dindirilməsi haqqında protokol Yetkinlik yaşına çatmamış şahidin dindirilməsi haqqında protokol
Cinayət işinin materialları ilə tanış etmə haqqında protokol Cinayət işinin materialları ilə tanış etmə haqqında protokol
Zərər çəkmiş şəxsin (mülki iddiaçının, mülki cavabdehin) nümayəndəsinin hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında protokol Zərər çəkmiş şəxsin (mülki iddiaçının, mülki cavabdehin) nümayəndəsinin hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında protokol
Zərər çəkmiş şəxsin dindirilməsi haqqında protokol Zərər çəkmiş şəxsin dindirilməsi haqqında protokol
Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisinə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında protokol Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisinə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında protokol
Zərər çəkmiş şəxsin, mülki iddiaçının, şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin, mülki cavabdehin qanuni nümayəndəsinin hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında protokol Zərər çəkmiş şəxsin və s. hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında protokol
Zərər çəkmiş şəxsə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında protokol Zərər çəkmiş şəxsə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında protokol
Əmlak üzərinə həbs qoyulması haqqında protokol Əmlak üzərinə həbs qoyulması haqqında protokol
Əşyanın tanınmaya təqdim edilməsi haqqında protokol Əşyanın tanınmaya təqdim edilməsi haqqında protokol