Mülki cavabdehə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında protokol