Ərizələr

Sənədin AdıYüklə
Aliment məbləğinin həcminin artırılmasına dair iddia ərizəsi Aliment məbləğinin həcminin artırılmasına dair iddia ərizəsi
Alimentin miqdarının azaldılması barədə İddia ərizəsi Alimentin miqdarının azaldılması barədə İddia ərizəsi
Alqı-satqıya dair ərizə (forma 1) Alqı-satqıya dair ərizə (forma 1)
AR vətəndaşlığına qəbul (ərizə-anket) AR vətəndaşlığına qəbul ərizəsi
Atalığın müəyyən edilməsi və alimentin tutulması haqqında iddia ərizəsi Atalığın müəyyən edilməsi və alimentin tutulması haqqında iddia ərizəsi
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə ərizə forması Ərizə forması (online açılmasa, yükləyib sonra açın),  Müraciət qaydası
Azyaşlı uşaqların gedib-gəlməsinə razılıq Azyaşlı uşaqların gedib-gəlməsinə razılıq
Bağışlamaya dair ərizə (forma 2) Bağışlamaya dair ərizə (forma 2)
Bankda hesab açılması məqsədilə şəhadətnamə-dublikatın alınması üçün ərizə Bankda hesab açılması məqsədilə şəhadətnamə-dublikatın alınması üçün ərizə
Başqa vəzifəyə keçirtməklə əlaqədar razılıq Başqa vəzifəyə keçirtməklə əlaqədar razılıq
Başqa vəzifəyə keçməklə əlaqədar ərizə Başqa vəzifəyə keçməklə əlaqədar ərizə
Borc məbləğin hissə-hissə ödənilməsi barədə Borc məbləğin hissə-hissə ödənilməsi barədə
Borcalanın ilkin qiymətləndirilməsi üçün ərizə Borcalanın ilkin qiymətləndirilməsi üçün ərizə
Buraxılmış prosessual müddətin bərpa edilməsi barədə ərizə Buraxılmış prosessual müddətin bərpa edilməsi barədə ərizə
Doğum faktının tanınması tələbinə dair Doğum faktının tanınması tələbinə dair
Dövlət rüsumunun qaytarılması haqqında ərizə Dövlət rüsumunun qaytarılması haqqında ərizə
Ekstradisiya məsələsinə baxılmasına dair Ekstradisiya məsələsinə baxılmasına dair
Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə
Hüquqi şəxsə yaşayış sahəsini hüquqi ünvan kimi istifadə edilməsi üçün razılıq Hüquqi şəxsə yaşayış sahəsini hüquqi ünvan kimi istifadə edilməsi üçün razılıq
Hərracda, müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizə Hərracda, müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizə
İcraata xitam verilməsi barədə İcraata xitam verilməsi barədə
İddianı təmin etmənin ləğv edilməsi barədə ərizə İddianı təmin etmənin ləğv edilməsi barədə ərizə
İddianın təmin edilməsi barədə ərizə İddianın təmin edilməsi barədə ərizə
İnzibati aktın ləğv olunmasına dair iddia ərizəsi (yaşayış minimumu) İnzibati aktın ləğv olunmasına dair iddia ərizəsi (yaşayış minimumu)
İpotekanın dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair ərizə (forma 4) İpotekanın dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair ərizə (forma 4)
İpotekaya qoyulmuş əmlaka tutmanın yönəldilməsi barədə Kredit üzrə borcun qaytarılması üçün ipotekaya qoyulmuş əmlaka tutmanın yönəldilməsi barədə
İşdən çıxma barədə İşdən çıxma barədə
İşdən çıxmaqla əlaqədar (başqa işə keçməklə əlaqədar) İşdən çıxmaqla əlaqədar (başqa işə keçməklə əlaqədar)
İşdən çıxmaqla əlaqədar (səhhətlə bağlı) İşdən çıxmaqla əlaqədar (səhhətlə bağlı)
İstifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə kompensasiya alınmasına dair İstifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə kompensasiya alınmasına dair
Kotirovka sorğusu Kotirovka sorğusu
Kreditorlar komitəsinin yaradılması (əmanətlərin sığortalanması) haqqında Kreditorlar komitəsinin yaradılması (əmanətlərin sığortalanması) haqqında
Müqavilənin dəyişdirilməsinə dair (xarici valyutada kredit üzrə) iddia ərizəsi Müqavilənin dəyişdirilməsinə dair (xarici valyutada kredit üzrə) iddia ərizəsi
Müstəqil tələblər irəli sürən üçüncü şəxsin tanınması haqqında ərizə Müstəqil tələblər irəli sürən üçüncü şəxsin tanınması haqqında ərizə
Məhkəmə qətnaməsinin dərhal icraya yönəldilməsi barədə ərizə Məhkəmə qətnaməsinin dərhal icraya yönəldilməsi barədə ərizə
Məhkəmə qətnaməsinin surətinin verilməsi (təkrar verilməsi) barədə ərizə Məhkəmə qətnaməsinin surətinin verilməsi (təkrar verilməsi) barədə ərizə
Məhkəmənin qətnaməsindən şikayət verilməsi müddətinin bərpa edilməsi haqqında ərizə Məhkəmənin qətnaməsindən şikayət verilməsi müddətinin bərpa edilməsi haqqında ərizə
Mənzilin satılmasına razılıq Mənzilin satılmasına razılıq
Məzuniyyət müddətinin uzadılması barədə Məzuniyyət müddətinin uzadılması barədə
Məzuniyyətinə görə kompensasiya ödənilməsinə dair ərizə Məzuniyyətinə görə kompensasiya ödənilməsinə dair ərizə
Nikahın ləğvinə dair iddia ərizəsi Nikahın ləğvinə dair iddia ərizəsi
Nəvələrin saxlanması üçün alimentin tutulması barədə iddia ərizəsi Nəvələrin saxlanması üçün alimentin tutulması barədə iddia ərizəsi
Özəlləşdirilmə barədə ərizə Özəlləşdirilməsi barədə ərizə
Özəlləşdirməyə razılıq barədə ərizə Özəlləşdirməyə razılıq barədə ərizə
Pul tələbinə dair iddia ərizəsi Pul tələbinə dair iddia ərizəsi
Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə ərizə Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə ərizə
Qiyabi qətnamənin ləğv edilməsi barədə ərizə Qiyabi qətnamənin ləğv edilməsi barədə ərizə
Qrant müqaviləsinin (qərarının) qeydə alınmasına dair Qrant müqaviləsinin (qərarının) qeydə alınmasına dair
Qətnamədəki yanlışlığın (və ya açıq hesab səhvinin) düzəldilməsi barədə ərizə Qətnamədəki yanlışlığın (və ya açıq hesab səhvinin) düzəldilməsi barədə ərizə
Qətnamənin icra edilməsinə möhlət verilməsi barədə ərizə Qətnamənin icra edilməsinə möhlət verilməsi barədə ərizə
Qətnamənin izah edilməsi barədə ərizə Qətnamənin izah edilməsi barədə ərizə
Rus sektoruna keçirilməsi ilə bağlı ərizə Rus sektoruna keçirilməsi ilə bağlı ərizə
Sosial məzuniyyətinə çıxmaqla bağlı ərizə Sosial məzuniyyətinə çıxmaqla bağlı ərizə
Soyadın dəyişdirilməsinə dair Soyadın dəyişdirilməsinə dair
Sübutların təmin edilməsi barədə ərizə Sübutların təmin edilməsi barədə ərizə
Sənədin əslinin qaytarılması barədə ərizə Sənədin əslinin qaytarılması barədə ərizə
Tikinti layihəsinin təqdim olunması barədə ərizə Tikinti layihəsinin təqdim olunması barədə ərizə
Torpaq sahəsinin sənədləşməsinə razılıq ərizəsi Torpaq sahəsinin sənədləşməsinə razılıq ərizəsi
Təhsil məzuniyyətinin verilməsi barədə ərizə Təhsil məzuniyyətinin verilməsi barədə ərizə
Tələbin həcminin azaldılması barədə ərizə Tələbin həcminin azaldılması barədə ərizə
Uşağın ölkədən çıxarılmasına icazə verilməsinə dair iddia ərizəsi Uşağın ölkədən çıxarılmasına icazə verilməsinə dair iddia ərizəsi
Valideynlik hüququndan məhrumetməyə dair iddia ərizəsi Valideynlik hüququndan məhrumetməyə dair iddia ərizəsi
Valideynlə uşaq arasında ünsiyyətdə olan maneənin aradan qaldırılması barədə iddia ərizəsi Valideynlə uşaq arasında ünsiyyətdə olan maneənin aradan qaldırılması barədə iddia ərizəsi
Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsinə dair ərizə Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsinə dair ərizə
Vərəsəliklə bağlı ərizə (forma 3) Vərəsəliklə bağlı ərizə (forma 3)
Vətəndaş qüsursuzluğuna dair ərizə Vətəndaş qüsursuzluğuna dair ərizə
Xarici dövlətin səlahiyyətli orqanından əmək fəaliyyətinə dair arayışın istənilməsi barədə Xarici dövlətin səlahiyyətli orqanından əmək fəaliyyətinə dair arayışın istənilməsi barədə
Yaşayış sahəsindən istifadə hüququna xitam verilməsinə dair iddia ərizəsi Yaşayış sahəsindən istifadə hüququna xitam verilməsinə dair iddia ərizəsi
Əmlak tələbinə dair iddia ərizəsi (birgə əmlakın bölünməsi) Əmlak tələbinə dair iddia ərizəsi (birgə əmlakın bölünməsi)
Əmlaka vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi haqqında iddia ərizəsi Əmlaka vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi haqqında iddia ərizəsi
Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ilə əlaqədar Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi ilə əlaqədar
Əmək məzuniyyətinə çıxması ilə bağlı ərizə Əmək məzuniyyətinə çıxması ilə bağlı ərizə
Əqdin etibarsız hesab olunmasına dair iddia ərizəsi (avtomobil krediti) Əqdin etibarsız hesab olunmasına dair iddia ərizəsi (avtokredit)
Əqdin etibarsız hesab olunmasına dair iddia ərizəsi (lizinq) Əqdin etibarsız hesab olunmasına dair iddia ərizəsi (lizinq)