Müstəqil tələblər irəli sürən üçüncü şəxsin tanınması haqqında ərizə