Qətnamədəki yanlışlığın (və ya açıq hesab səhvinin) düzəldilməsi barədə ərizə