Məhkəmə qətnaməsinin dərhal icraya yönəldilməsi barədə ərizə