İbtidai istintaqın qurtarması barədə məlumat verilməsi haqqında protokol