Şəxsin fotoşəkillər üzrə tanınmaya təqdim edilməsi haqqında protokol