Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisinə hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi haqqında protokol