Komandanlığın müşahidəsi altına vermək haqqında protokol