Müdafiəçinin cinayət işinin icraatında iştirak etməkdən kənarlaşdırılması haqqında qərar