Birgə istintaq qrupunun yaradılması haqqında qərar