Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisinin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar