İttiham elan etmək üçün şəxsin tutulması haqqında qərar