Mülki iddiaçının nümayəndəsi qismində tanınmasının rədd edilməsi haqqında qərar