Zərər çəkmiş şəxsin nümayəndəsi qismində tanınma haqqında qərar