Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi qismində tanınma haqqında qərar