Təqsirləndirilən şəxsin hüquq və vəzifələrinə dair bildiriş