Növbəti səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi haqqında Bildiriş