Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi barədə əmr (işçinin öz xahişi ilə)