“Mediasiya reyestrinin aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında