İstintaq hərəkətinin məcburi aparılması haqqında təqdimat