Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi barədə əmr (İşdən çıxarılma)