Cinayətin törədilməsinə şərait yaradan halların aradan qaldırılması haqqında təqdimat