Barışıq sazişi Fiziki Şəxslər və Hüquqi şəxslər arasında