Balansarxası hesablarda uçota alınan qiymətlilər haqqında