Audit aktları

AKT

(Audit aktının nümunəsi)

_______________________________________________(audit aparılan sifarişçi-təsərrüfat_______________________________________________subyektinin yerləşdiyi yerin adı)«____»____________199____ il