tqsirlndiriln-subhli-sxsin-huquqi-varisi-qismind-taninma-haqqinda